Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Pokyny na inštaláciu dekorácií

Inštalačné pokyny pre dekorácie a bezpečnostné upozornenia pre výrobky

Pozorne si prečítajte návod na montáž a bezpečnostné upozornenia, ktoré dostanete v každej zásielke dekorácií od nás. Pri používaní našich výrobkov vždy dbajte na bezpečnosť a bezpečnosť detí! Pokyny a upozornenia nájdete aj tu:

Výrobky a dekorácie SABRI – všeobecne:

Drevené dekorácie a výrobky od spoločnosti SABRI® s.r.o. sú interiérové dekorácie navrhnuté a vyrobené v Českej republike. Dekorácie a výrobky sú autorským dielom spoločnosti SABRI a podliehajú autorskému právu. Väčšina výrobných procesov je ručná. Nejde o hračky pre deti, ale o bytové doplnky, interiérové dekorácie a “malý nábytok”. Preto dbajte na bezpečnosť pri ich používaní, najmä u detí!

Materiál: Okrem 1 cm mdf používame aj 8-12 mm mdf, 8-12 mm preglejku alebo 2-2,5 cm hrubé masívne drevo. Vždy to závisí od konkrétneho výrobku a jeho veľkosti. Menšie motívy (napr. ozdoby nalepené na krabiciach) sa vyrábajú z mdf/ preglejky s hrúbkou 6 mm (veľmi zriedkavo 4 mm). Všetky dekorácie sú ručne maľované vodovými farbami a lakmi určenými na detské drevené hračky s certifikátom pre deti od 3 rokov, len výnimočne sú niektoré detaily maľované aj akrylovými (vodovými) farbami, tiež určenými pre deti od 3 rokov, najmä na darčekové krabičky, napr. písaný text.  V prípade dekorácií, krabíc a iných výrobkov SABRI nejde o hračky určené na hranie, ale o interiérové dekorácie, úložné systémy a nábytok.

Použitie a údržba dekorácií: Drevené výrobky SABRI® sú určené len na použitie v interiéri. Preto ich chráňte pred pôsobením vody a vlhkosti. Chráňte ich pred dlhodobým pôsobením slnečného svetla, ktoré by mohlo spôsobiť vyblednutie farby. V prípade potreby (keď je znečistený, zaprášený) môžete škatuľu alebo dekoráciu utrieť vlhkou handričkou a potom ju utrieť do sucha.

Nástenné dekorácie: dekorácie z mdf (preglejky alebo masívneho dreva – podľa popisu konkrétneho výrobku) s hrúbkou 1 cm sú určené na zavesenie na stenu. Ak nie je na výrobku uvedené inak, sú na zadnej strane vybavené úchytkami na bezpečné zavesenie na stenu. Nie sú to len obyčajné “háčiky”, ale systém drevených úchytiek s vyfrézovanou drážkou a rektifikačnou podložkou, ktorá po zavesení na stenu zabezpečuje rovnomernú medzeru medzi dekoráciou a stenou (vyrovnáva nerovnosti steny) a zároveň zabezpečuje pevné upevnenie na stene (nekýve sa, neotáča sa). Tento systém a nosnosť držiakov testuje skúšobné laboratórium. Vždy je potrebné použiť vhodný montážny materiál (hmoždinky určené pre typ steny, na ktorú chcete dekoráciu zavesiť) a priebežne kontrolovať, či je dekorácia pevne pripevnená k stene. Malé dekorácie sú vyrobené z preglejky/mdf s hrúbkou 6 mm a sú určené na lepenie obojstrannou lepiacou páskou alebo vhodným lepidlom.

Krabice a pojazdné boxy: drevené/preglejkové boxy od spoločnosti SABRI sú interiérovými dekoráciami/výrobkami, ktoré sú určené na ukladanie malých a ľahších predmetov vyplývajúcich z veľkosti krabice (pastelky, bábiky, plyšové zvieratká, deky, stavebnice…) Väčšina regálových boxov má nosnosť približne 10 kg. Sú vyrobené z 8-10 mm hrubej preglejky, väčšinou z brezy, výnimočne z buka. Mobilné boxy sú tiež vyrobené z preglejky, podľa veľkosti a charakteru väčšinou z 8-12 mm preglejky (boxy z masívneho dreva tiež s hrúbkou 2-2,5 cm) a sú navyše vybavené interiérovými nábytkovými kolieskami s nosnosťou do 20 kg. Všetky krabice sú natreté farbami na vodnej báze (v niekoľkých vrstvách) a lakmi určenými pre detské hračky (od 3 rokov).  Žiadny box nie je určený na prenášanie detí alebo ťažkých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť a predovšetkým by mohli spôsobiť zranenie alebo úraz dieťaťa!

Bezpečnostné upozornenia a varovania:

 • Vždy dbajte na adekvátne používanie našich produktov a riadne zaistite bezpečie dieťaťa! Výrobca nenesie zodpovednosť za neštandardné či neadekvátne používanie produktov (dekorácií, boxov,..), v dôsledku toho vzniknuté zranenia, škody či poškodenia zdravia či výrobku!
 • U nástenných dekorácií zaistite správne a bezpečné uchytenie k stene, s ohľadom na druh steny a použitie adekvátnych montážnych materiálov pre danú stenu určených a uistite sa, že dekorácia na stene pevne drží, neviknutá sa, aby nedošlo k pádu dekorácie na dieťa! Pevnosť uchytenia pravidelne kontrolujte.
 • Použite niekoľko spôsobov istenia, najmä pri veľkoformátových dekoráciách. Väčšie a ťažšie dekorácie neumiestňujte nad postieľkou ani v miestach, kde by ich dieťa mohlo strhnúť na seba a spôsobiť si zranenie. Dbajte na bezpečné používanie všetkých dekorácií, aby pri výrobkoch nedošlo k prípadnému odlomeniu alebo odlepeniu drobných častí, magnetov, ap. a ich prehltnutie dieťaťom či k inému ohrozeniu života a zdravia dieťaťa. Žiadne naše dekorácie nie sú určené na hranie ako detská hračka. Sú interiérovými dekoráciami.
 • Pozor na priškripnutie detských prstíkov v kolieskach pojazdných boxov či vo veku úložných boxov!
 • Zabráňte akémukoľvek neštandardnému používaniu produktov, kedy by mohlo dôjsť k úrazu či ohrozeniu zdravia dieťaťa! Zabráňte preklápaniu, jazde dieťaťa v boxe, jazde zo schodov, pádu dreveného boxu z regálu, pádu boxu či dekorácie na dieťa, apod. Zabráňte deťom manipuláciu s boxmi, aby nemohlo dôjsť k pádu a zraneniu, pokiaľ ich fyzická vyspelosť a vek neumožňujú s boxom.
 • Výrobca neručí za zlé uchytenie dekorácií na stenu či nezabezpečenie bezpečia dieťaťa. Výrobca neručí za neuvážené umiestnenie dekorácie či boxu v interiéri, ani za neobezretnosť rodiča pri manipulácii detí s úložnými boxmi. Varujeme pred rizikom poranenia vplyvom pádu väčších a ťažších drevených boxov na dieťa. Odporúčame boxy umiestňovať iba do spodných častí úložných regálov či ponechať ich ako úložné boxy v miestnosti priamo na podlahe, prípadne opatriť pojazdnými kolieskami pre ľahšiu manipuláciu. Nenechávajte tieto boxy vo výškach na regáloch a na miestach, na ktoré dieťa vzhľadom na svoju výšku a vek zle dosiahne a môže dôjsť k pádu boxu na dieťa! Vždy riadne zabezpečte, aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek zraneniu pri manipulácii s boxom (ukladanie, prenášanie, zdvíhanie do výšok, apod.) Majte prosím na mysli váhu drevených dekorácií a boxov a zvážte reálnej schopnosti a fyzické možnosti dieťaťa, s ohľadom na jeho vek, či je schopné samo obsluhovať vyberanie boxov z regálu a ukladanie do regálu. Odporúčame deťom boxy z regálu vybrať dospelou osobou.
 • Výrobca neručí pri produktoch za vady spôsobené nesprávnym používaním, zlou údržbou, ani za vady spôsobené zmenami vzniknutými prirodzenými procesmi materiálu (dreva).

Pokyny na inštaláciu drevenej nástennej dekorácie:

Na zostavenie závesnej dekorácie potrebujete tieto komponenty a vybavenie: 

Elektrická vŕtačka, vrták (v závislosti od typu konštrukcie, do ktorej sa má vŕtať, napr. vidio), hmoždinka (v závislosti od typu konštrukcie, do ktorej sa má upevniť), malá skrutka na zaskrutkovanie do hmoždinky, kladivo (na zatĺkanie hmoždinky), kombinované kliešte (na zaskrutkovanie skrutky), meter, vysávač, vodováha, ceruzka.

Odporúčaný postup inštalácie:

 • Pripravte si závesnú dekoráciu vrátane vyššie uvedených nástrojov. Vyberte miesto (napr. na stene), kam chcete umiestniť dekoráciu, a vytvorte potrebný pracovný priestor.
 • Otočte dekoráciu zadnou stranou nahor (odporúča sa položiť ju na mäkkú tkaninu, aby sa zabránilo odreniu čelnej strany dekorácie) a odmerajte vzdialenosť závesov pomocou meracieho pásu.

Ak je len jeden záves, nemusíte merať rozstupy. Na určenom mieste (na stene) odmerajte závesy tak, aby bola dekorácia umiestnená podľa vašich predstáv.  V prípade systému s dvoma alebo tromi závesmi môžete na meranie použiť vodováhu, aby ste lepšie zaistili “vodorovnosť”.

 • Po zmeraní pristúpte k vŕtaniu otvorov (do steny). Vŕtačku používajte v súlade s pokynmi výrobcu vŕtačky. Priemer vrtáka zvoľte podľa priemeru použitej hmoždinky. Pri aplikácii hmoždinky do muriva postupujte podľa pokynov výrobcu hmoždinky, spravidla takto: vyvŕtajte otvor, vysajte prebytočný materiál z vyvŕtaného otvoru, vložte (zatĺkajte) hmoždinku do otvoru. Potom pokračujte v skrutkovaní hmoždinky do hmoždinky (opäť v súlade s predpismi výrobcu hmoždinky); ak sa hmoždinka ťažko skrutkuje, použite kombinované kliešte. Hmoždinku nezaskrutkujte celú, ale vertikálnu časť hmoždinky zaskrutkujte v takej vzdialenosti od steny, aby vzdialenosť medzi hmoždinkou a stenou bola rovnaká ako hrúbka drevenej rukoväte na zadnej strane dekorácie. Takto pokračujte aj s ostatnými závesmi na stenu. Keď máte pripravený rovnaký počet závesov na stenu, aký je na dekorácii, pristúpte k zaveseniu samotnej dekorácie. Vyfrézované otvory v zadnej časti ozdoby slúžia na vodorovné vloženie spony do ozdoby voľnou časťou smerom nahor. Ak máte dekoráciu s vyfrézovanými otvormi vodorovne nasunutú na zvitok, posuňte dekoráciu “dole” tak, aby bol zvitok pevne zavesený za drevený vymedzovací hranol.
 • Pri správnej aplikácii je dekorácia pevne “ukotvená” na stene, takže v prípade dekorácií s jedným závesom bude držať v polohe, do ktorej ju otočíte. Ak dekorácia nie je pevne ukotvená, zopakujte postup s väčšou hmoždinkou.

Dobrá rada pre montáž:

1) Pri skrutkovaní hmoždinky sa hmoždinka otáča: otvor pre hmoždinku je príliš veľký, použite hmoždinku s väčším priemerom alebo iný typ hmoždinky. Prípadne vyvŕtajte otvor v inej časti steny.

2) Dekorácia nedrží pevne na stene (alebo inom podklade): skúste utiahnuť príchytky v hmoždinke, ak je stále “voľná”, problém môže byť v nerovnosti steny. Potom môžete pristúpiť k montáži dekorácie na iné miesto alebo k vyrovnaniu podkladu.

3) Je dôležité zvoliť správny typ a priemer hmoždinky vrátane hmoždinky: zvolený typ závisí od typu podkladu (steny). Napríklad je diametrálny rozdiel medzi hmoždinkou pre plné tehly a pre ľahký betón (napr. Ytong, Hebel, Porfix). Ak si nie ste istí typom podkladu alebo typom vybranej hmoždinky, obráťte sa na kotviareň alebo iného odborníka.  Dekorácia sa dodáva s hmoždinkou s hmoždinkou pre plnú tehlu, ak máte iný podklad, zakúpte si hmoždinku vhodnú pre vašu stenu.

4) Ako zistíte, či je hmoždinka správne nasadená? Zaskrutkujte hmoždinku do namontovanej hmoždinky (do konečnej hĺbky) a potom skúste hmoždinku uchopiť rukou alebo kliešťami. Správne namontovanú hmoždinku nemožno za žiadnych okolností odstrániť. Ak sa vám podarilo odstrániť priskrutkovanú hmoždinku, nebolo to urobené správne a musíte postup zopakovať a namontovať ju znova.

5) Načo sú vám dekoračné podložky?  Zadné závesy na dekorácii vrátane dištančných podložiek slúžia na to, aby dekorácia nebola umiestnená priamo na podklade (stene). Umiestnením dekorácie čiastočne mimo základu (steny) sa opticky lepšie vyrovnávajú prípadné nerovnosti základu (steny).