Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci je povinný dodaný tovar bez zbytočného odkladu prezrieť ao prípadných zistených vadách či mylne dodanom tovare,do 3 dňov od prevzatia tovaru informovať predávajúceho elektronicky na e-mail info@sabri.cz design@sabri.cz, alebo písomne ​​na korešpondenčnú adresu spoločnosti SABRI sro, Vrchovina 13,  Nová Paka 509 01 (dátum odoslania písomného upozornenia do 3 pracovných dní od doručenia tovaru). Vpred sa Vám ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Radi by sme Vás uistili, že sa snažíme reklamácie riešiť čo najrýchlejšie a najlepšie, ako je to možné.
  2. Poškodenie tovaru dopravou: Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho doručení prepravcom. Oznámenie o zistených vadách spôsobených prepravou (dopravcom), musí kupujúci bezodkladne urobiť po prevzatí zásielky, max.do 48 hodín od prevzatia tovaru, a to priamo prepravnej spoločnosti.(Príslušné formuláre kupujúci nájde na webových stránkach dopravcu). Po lehote 2 dní od prevzatia tovaru, prepravcovi neberú na reklamáciu už ohľad a nemôže byť teda poškodenie tovaru riešené a nemôže byť teda ani riešená bezplatná oprava / náhrada poničeného tovaru firmou SABRI! Po uskutočnení reklamácie dopravcovi, informuje dopravca firmu SABRI. Prosíme, informujte o tejto vzniknutej situácii aj Vy priamo nás – firmu SABRI, aby sme o situácii vedeli a mohli čo najrýchlejšie riešiť Vašu reklamáciu. V prípade kladného vyjadrenia prepravcu na danú reklamáciu, bude poškodený tovar opravený, v prípade, že nebude oprava možná, tak bude zadarmo nahradený novým, a to v lehote do 30 dní odo dňa informovania firmy SABRI. Upozornenie: Dopravca pri reklamácii väčšinou požaduje nafotený rozbitý tovar, vrátane fotografií a popisu obalových materiálov, v ktorých bol tovar zabalený (napr. PPL). Niektorý dopravca (napr. Česká Pošta), požaduje najmä fyzické prinesenie poškodeného tovaru a celého balíka na pobočku, kde dôjde k overeniu) – Informujte sa prosím u konkrétneho dopravcu na správny postup. Informácie nájdete na webe daného dopravcu.
  3. Reklamácia chybného tovaru: Kupujúci je povinný nahlásiť reklamáciu či mylne dodaný tovar predajcovi bezodkladne po prevzatí tovaru, max. však do 3 pracovných dní, a to e-mailom. Pri informovaní o reklamácii písomnou formou (listom) na adresu firmy, sa berie do úvahy dátum odoslania reklamácie, pričom dátum odoslania písomnej reklamácie by mal byť max. 3 pracovné dni odo dňa dodania zásielky. Nutné je nahlásiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu), číslo objednávky a popísať, aký tovar bol zle vyrobený či reklamáciu aké vady uplatňuje. Predávajúci dohodne s kupujúcim následný postup (e-mailom alebo telefonicky). Zákazník je povinný tovar riadne zabaliť (bublinková fólia, penové profily, pevná krabica…) aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a predajca zaistí na svoje náklady vyzdvihnutie reklamovaného tovaru u zákazníka. Prepravné náklady v prípade uznanej reklamácie, hradí predajca. Prepravné náklady v prípade neuznanej reklamácie, uhradí zákazník.
  4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného a neadekvátneho používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených chybnou manipuláciou či vystavením tovaru zlým podmienkam (voda, vlhkosť, slnečné žiarenie, ap.) a vadám vzniknutým prirodzenou funkcií materiálu (prirodzenými vlastnosťami dreva). Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Upozorňujeme, že predmetom reklamácie nie je prirodzený vzhľad materiálu (kresba preglejky, známky dreva, prirodzené vlastnosti materiálu) – takéto reklamácie nebudú uznané.
  5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie, o spôsobe vybavenia reklamácie, a to e-mailom. Na výslovné vyžiadanie zákazníka vyjadrenie o reklamácii prebehne zároveň formou listu zaslaného firmou SABRI na adresu zákazníka.
  6. Ostatné ustanovenia a lehoty reklamácie sa riadia Obchodnými podmienkami firmy SABRI s.r.o. a aktuálnym Občianskym zákonníkom Českej republiky.